11/10/2016 | Prelegenci

Stas Wojciechowicz

wojciechowicz-igrzyska-2016

Rabin reformowany, od października 2010 pierwszy rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Brał udział w programie szkolącym liberalnych rabinów do pracy w krajach byłego bloku wschodniego oraz kilkukrotnie odwiedzał podczas świąt reformowane kongregacje w byłym Związku Radzieckim. Był także przez pewien czas rabinem pomocniczym na letnich obozach ruchu Netzer (Noar Cyoni Reformi – Młodzież Syjonistyczna Reformowana) w Kijowie. W latach 2007–2010 był rabinem kongregacji postępowej Shaarei Shalom w Petersburgu. Od 2015 roku pełni funkcję Wice Przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.