Idea Igrzysk

Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne, unikalne w skali kraju wydarzenie, którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego różnych branż. Budujemy wiodące intelektualne wydarzenie o skali światowej. Igrzyska to spotkanie wybitnych światowych intelektualistów i dyskusja o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. Naszym celem jako organizatorów wydarzenia jest rozwijanie kapitału kulturowego mieszkańców Łodzi i województwa.

Edycja 2016 pt. „Zderzenie kultur” jest odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości.

Jednym z ważnych wątków imprezy będzie dyskusja o relacjach zasad korporacyjnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz zasad CSR we współczesnym świecie. Igrzyska Wolności jak co roku będą też spotkaniem tych, dla których wartości demokracji liberalnej, praw człowieka, społeczeństwa otwartego i praworządności są szczególnie ważne.

Formuła Igrzysk zakłada różnorodne formuły uczestnictwa w wydarzeniu od klasycznych wykładów, wystaw i koncertów po innowacyjne, nieszablonowe warsztaty, kameralne spotkania i okrągłe stoły.
Szczegóły programowe będą opracowywane we współpracy z naszymi partnerami w ciągu nadchodzących miesięcy. Wydarzenie organizowane jest corocznie w pięknych przestrzeniach w centrum Łodzi wpisując się w strategie rewitalizacji miasta.

Dotychczasowe edycje:

IW2014_FG2014_folder

IW2015_FG2015_folder

IW2016_FG2016_folder