O organizatorze

Fundacja Industrial jest think tankiem, który działa w Polsce od 2007 roku. Osią naszych wszystkich działań jest wydawanie eksperckiego, ideowego czasopisma społeczno-politycznego “Liberté!”. Jesteśmy kwartalnikiem w druku i wydajemy również stale aktualizowany portal opinii: www.liberte.pl w Internecie. Naszą ambicją jest pozycja rzecznika społeczeństwa otwartego, racjonalnych poglądów gospodarczych i kultury liberalnej w Polsce.

Fundacja jest członkiem sieci organizacji eksperckich: 4liberty.eu oraz European Liberal Forum (ELF). Współpracowaliśmy lub współpracujemy z takimi instytucjami, jak: Fundacja im. Friedricha Naumanna – Fundacja na Rzecz Wolności, Fundacja Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Konfederacja Lewiatan, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Instytut Książki, Urząd Miasta Łodzi.

Inne projekty:

Niewielka galeria sztuki i klubokawiarnia kulturalna w centrum Łodzi. Miejsce debat, spotkań artystycznych, wystaw i koncertów. Zapraszamy od wtorku do niedzieli od godziny 17.00. Nasz adres to ul. Piotrkowska 102, 90 – 004 Łódź. Więcej aktualności tutaj: 6. Dzielnica.

Fundacja Industrial koordynuje sieć 4liberty.eu z ramienia Fundacji Friedricha Naumanna – Fundacji na Rzecz Wolności. 4Liberty.eu to sieć 13 think tanków z Europy Środkowej i Wschodniej (z Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Czech, Bułgarii, Estonii, Litwy i Niemiec). Nasze cele to: sprawienie by środkowoeuropejska perspektywa była dostępna dla międzynarodowej społeczności, pełnienie funkcji rzetelnego źródła informacji w kwestiach regionalnych. Publikujemy wysokiej jakości analizy, polemiki i artykuły w języku angielskim, budując mosty pomiędzy różnymi narodami w celu usprawnienia komunikacji i lepszego porozumienia między ekspertami z poszczególnych państw.

Poza wydawaniem pisma prowadzimy również szereg działań eksperckich. Największym z nich był dwuletni projekt opracowania wizji prowadzenia liberalnej polityki społecznej w Polsce, który realizowaliśmy w latach 2011 – 2012 wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego.

Zespół naszej Fundacji konsekwentnie inicjuje kampanie społeczne w kolejnych ważnych sprawach. Wśród nich warto wymienić: kampanie w obronie Otwartych Funduszy Emerytalnych, akcję: Nie dla finansowania Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy podatników, Tak dla związków partnerskich oraz kampanię Świecka Szkoła.

Fundacja Industrial
ul. Piotrkowska 102,
90 – 004 Łódź

Zarząd Fundacji: