18/10/2016 | Prelegenci

Paul Gradvohl

gradvohl-igrzyska-2016

Głównym tematem zainteresowań Paula Gradvohla jest współczesna Europa Środkowa. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Lorraine w Nancy (Francja). Jest autorem licznych publikacji, głównie w języku francuskim, m.in.: Culture et identité en Europe centrale. Canons littéraires et visions de l’his­toi­re (Paryż, Institut d’Études Slaves/Brno, Masaryk University, 2011). Jest również częstym gościem mediów w dyskusjach dotyczących bieżących wydarzeń w Europie Środkowej (Le Monde, Radio France Internationale, France Info, i in.).