10/10/2016 | Prelegenci

Mirosław Michalski

michalski-igrzyska-2016

Z zawodu i pasji projektant grafiki użytkowej, pedagog. Z konieczności dziejowej koordynator Regionu Łódzkiego Komitetu Obrony Demokracji. Współorganizator działań KOD w Łodzi i województwie. Do niedawna domator, od około roku najczęściej go można spotkać na zebraniach, wykładach, spotkaniach, pikietach i manifestacjach organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji w Łodzi i Polsce.