6/10/2016 | Prelegenci

Mikołaj Mirowski

mirowski

Doktor historii, publicysta. Adiunkt Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie prowadzi cykl „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Współpracownik ds. historycznych „Liberté!” i Forum Żydów Polskich. Zajmuje się problematyką pamięci historycznej, dziejami ZSRR lat 1917-1941, historią PRL, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” czy „Frondzie LUX”. W Muzeum Powstania Warszawskiego kieruje projektem „Warszawa dwóch Powstań”. Autor książki „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką”.