2/08/2016 | Prelegenci

Máté Hajba

hajba-igrzyska-2016

Wiceprezes węgierskiej Fundacji Wolnego Rynku (Free Market Foundation). Jest także współzałożycielem węgierskiej libertariańskiej organizacji młodzieżowej Eötvös Club oraz wiceprezesem Platformy Obywatelskiej (Civic Platform) – węgierskiej organizacji propagującej wartości demokratyczne.