29/06/2016 | Prelegenci

Jerzy Samiec

samiec-igrzyska-2016

W 1983 roku rozpoczął studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 22 stycznia 1989 r. w kościele Pokoju w Zabrzu został ordynowany przez ks. bpa Janusza Narzyńskiego na duchownego luterańskiego i rozpoczął pracę jako wikariusz w parafiach w Zabrzu i w Gliwicach. W 1990 r. zawarł związek małżeński z Beatą Michałek.

W latach 1992 – 2009 był wpierw administratorem, a następnie proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Gliwicach. W diecezji katowickiej odpowiedzialny był kolejno za duszpasterstwo młodzieżowe oraz ewangelizację i misję. Przez wiele lat był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a w latach 2007-2009 pełnił funkcję prezesa Synodu, najważniejszego organu władzy w Kościele.

XII Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał ks. Jerzego Samca na nowego Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Uroczyste wprowadzenie w urząd biskupa odbyło się 6 stycznia 2010 roku w warszawskim kościele Świętej Trójcy.