16/08/2016 | Prelegenci

Farid Hafez

hafez-igrzyska-2016

Badacz w Zakładzie Politologii Uniwersytetu w Salzburgu, specjalista ds. islamofobii. Wykładał na Uniwersytecie w Klagenfurt oraz w Muslim Teachers Training College University w Wiedniu. Prowadził także zajęcia na Uniwersytecie w Stambule, Osmangazi University oraz na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Pod jego redakcją opublikowano „German Jahrbuch für Islamophobieforschung” (Rocznik Badań nad islamofobią). W 2009 roku został uhonorowany Nagrodą Brunona Kreisky’ego za antologię „Islamophobie in Österreich” (Islamofobia w Austrii), którą współredagował z profesorem Johnem Bunzlem. Wśród publikacji jego autorstwa można znaleźć także m.in. biografię byłego przewodniczącego Islamskiej Rady Austrii (ang. Islamic Council of Austria) Anasa Schakfeha (Braumüller Verlag, 2012).