10/10/2016 | Prelegenci

Detmar Doering

doering-igrzyska-2016

Przedstawiciel Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności (FNF) na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie w Pradz. Do 2015 roku był dyrektorem Liberales Institut (Instytutu Wolności) – think tanku FNF-u w Berlinie. Studiował filozofię i historię na Uniwersytecie w Kolonii (w 1990 roku otrzymał tytuł doktora w zakresie filozofii politycznej) oraz na University College London. Jest autorem licznych publikacji na tematy wolnościowe z perspektywy filozoficznej oraz artykułów w niemieckich i międzynarodowych periodykach naukowych oraz dziennikach w zakresie ekonomii, polityki i historii. Od 1996 roku jest członkiem Mont Pelerin Society.