12/09/2016 | Aktualności

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi miejscem Igrzysk Wolności 2016

Z przyjemnością potwierdzamy, że tegoroczne Igrzyska Wolności odbędą się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, mieszczącym się w Łodzi na ul. Wojska Polskiego 83.

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana to publiczna instytucja kultury, prowadząca działania edukacyjne, która celem jest kultywowanie wielokulturowego i wieloetnicznego dziedzictwa Łodzi, z uwzględnieniem wpływu, jaki historia wywiera na współczesność. Centrum Dialogu kładzie szczególny nacisk na Żydowskie dziedzictwo Łodzi i relacje Polsko-Żydowskie. Centrum Dialogu to instytucja otwarta na przyszłość, działająca zarówno wśród lokalnej jak i narodowej i międzynarodowej publiczności ponad podziałami politycznymi.

www.centrumdialogu.com