5/07/2016 | Prelegenci

Angana P. Chatterji

angana-igrzyska-2016

Feministka, naukowiec, współprzewodnicząca Projektu dot. Konfliktów Politycznych, Gender i Praw Człowieka w Center for Race and Gender na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dr Chatterji jest antropologiem kulturowym. W swojej pracy skupia się na konfliktach politycznych, gender, władzy i przemocy, nacjonalizmach, mniejszościach narodowych i rasowych, religii w sferze publicznej i sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, podejmuje również tematykę postkolonialnych i dekolonizacyjnych warunków ekspropriacji. W Kaszmirze Chatterji była współzałożycielką (2008) oraz współprzewodniczącą (2008-2012) Obywatelskiego Trybunału ds. Praw Człowieka i Sprawiedliwości. W 2005 roku utworzyła w indyjskim mieście Orisa Obywatelski Trybunał ds. Wolności Religijnej i Praw Człowieka. W 2004 była członkinią dwuosobowej niezależnej komisji ds. przemieszenia i rehabilitacji w dolinie Narmada. Autorka licznych publikacji, m.in. „Violent Gods: Hindu Nationalism in India’s Present; Narratives from Orissa” (2009) oraz  „Land and Justice: The Struggle for Cultural Survival” (w przygotowaniu).