20/09/2016 | Prelegenci

Łukasz Jasina

jasina

Polski historyk i publicysta. Absolwent prawa i historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Zarządu Collegium Invisibile (2004-2006). Pracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (2005-2009). Członek redakcji „Kultury Liberalnej”. Współpracownik Harvard Ukrainian Research Institute. Specjalizuje się w historii filmu brytyjskiego i radzieckiego oraz analizie współczesnych procesów kulturowych na obszarze postradzieckim. Publikuje m.in. w: „Midraszu”, „Więzi”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Liberté!” i „Ethosie”.