Partners

Opening Ceremony Sponsor

DNB

Partnerts

naumannlodzOpen Society Foundations

Program Partners

4libertyBoris NemtsovFORKODOśrodek Kultury FrancuskiejCentrum im. prof. Bronisława Geremka Stowarzyszenie Absolwentów WSMiP UŁ

Media Patronage

politykaGazeta WyborczaTOK-FM