22/08/2016 | Prelegenci

Julius von Freytag-Loringhoven

freytag-igrzyska-2016

Dyrektor programowy na Rosję i Azję Środkową oraz szef moskiewskiego biura Fundacji Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności (FNF). Od 2016 roku jest również wiceprzewodnioczącym rady powierniczej Fundacji Borysa Niemcowa na Rzecz Wolności. Zajmuje się działaniami na rzecz lepszego dialogu z Rosją, jednocześnie promując wartości godności, wolności i odpowiedzialności jednostki. Od 2012 roku wdrożył w ramach pełnionych funkcji liczne programy, m.in. na rzecz bilateralnego dialogu (Genscher Talks), ekonomii rynkowej (Gaidar-Naumann Forum), praw człowieka i obywatela (Gerhart-Baum Lectures), promowania przedsiębiorczości (FuckUp Nights Moscow) oraz Summer School mające za zadanie wspierać projekty młodych pionierów zmian. W latach 2010-2012 współtworzył oraz koordynował forum dialogu w Brukseli w ramach niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) w ramach pracy jako konsultant polityczny dla PA Consultancy g+ Europe (2008-2012).