3/06/2016 | Aktualności

Save the Date: Igrzyska Wolności 2016

„Zderzenie kultur”; Łódź,
(20 – 22 październik 2016)

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Igrzyska Wolności 2016!
Igrzyska Wolności to interdyscyplinarne, unikalne w skali kraju, wydarzenie którego zasadniczym celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego różnych branż. Budujemy wiodące intelektualne wydarzenie o skali światowej. Igrzyska to spotkanie wybitnych światowych intelektualistów i dyskusja o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku.

Tematem przewodnim trzeciej edycji będzie: „Zderzenie kultur” w różnych wymiarach. Edycja 2016 pt. „Zderzenie kultur” jest odpowiedzią na rosnący europejski (ale również polski) dylemat związany ze współistnieniem w jednej przestrzeni osób różnych wyznań i kultur, wyznających różne systemy wartości. Szczegóły programowe będą opracowywane we współpracy z naszymi partnerami w ciągu nadchodzących miesięcy. Formuła Igrzysk zakłada różnorodne formuły uczestnictwa w wydarzeniu od klasycznych wykładów, wystaw i koncertów po innowacyjne, nieszablonowe warsztaty, kameralne spotkania i okrągłe stoły. Wydarzenie organizowane jest corocznie w pięknych przestrzeniach w centrum Łodzi wpisując się w strategie rewitalizacji miasta.

Organizatorem wydarzenia jest wydawca Liberté! – Fundacja Industrial
Wydarzenie organizowane jest dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Naumanna oraz Urzędu Miasta Łodzi.
Więcej już wkrótce na stronie: www.igrzyskawolnosci.pl