10/10/2016 | Prelegenci

Tom G. Palmer

palmer-igrzyska-2016

Amerykański publicysta i aktywista polityczny. Starszy doradca w Instytucie Katona oraz wicedyrektor wykonawczy programów międzynarodowych w Atlas Economic Research Foundation.

Jego teksty publicystyczne pojawiły się w wielu czasopismach, między innymi w: Harvard Journal of Law and Public Policy, Critical Review,Slate, The Wall Street Journal, The New York Times, Die Welt, Caixing, Al-Hajat, The Washington Post czy The Spectator of London. Aktywnie udziela również wykładów na całym świecie. W swoich tekstach oraz wykładach stara się promować idee libertarianizmu oraz liberalizmu klasycznego. Najczęściej poruszanymi przez niego tematami są nauki polityczne, teoria wyboru publicznego, społeczeństwo obywatelskie oraz moralne, prawne oraz historyczne podłoża praw jednostki.

Współpracuje z wieloma organizacjami promującymi idee liberalizmu i libertarianizmu, wśród nich są Students for Liberty czy Institute for Humane Studies.