10/10/2016 | Prelegenci

Olga Łabendowicz

olga-igrzyska-2016

Redaktor naczelna “4liberty.eu Review” – półrocznika poświęconego bieżącym kwestiom europejskim z perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej. Koordynatorka sieci 4liberty.eu z ramienia Fundacji im. Friedricha Naumanna na Rzecz Wolności. Od 2013 współpracuje z łódzką Fundacją Industrial, wydawcą kwartalnika “Liberte!”. Oprócz tego, prowadzi także badania w zakresie przekładu audiowizualnego w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Łódzkim.